หุ้นกู้ออกใหม่เดือน มิ.ย. บิ๊กคอร์ปอเรต “SIRI-SCBX-MINT” ต่อคิวขาย

หุ้น-ลงทุน

หุ้นกู้เตรียมขายเดือนมิถุนายน 2566 เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทชื่อดัง “SIRI-SCBX-MINT-CENTEL-SABAY-ITD-JMT” ต่อคิวเสนอขาย บริษัทอสังหาฯ จ่ายดอกเบี้ยสูง 6-7% “SVR” สูงสุด 7.35% ต่อปี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  การเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายนนี้ มีบริษัทประกาศเตรียมวางขายหุ้นกู้มากถึง 15 บริษัท ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของบริษัทในการระดมทุนผ่านการขายหุ้นที่ยังมีอยู่ในอย่างต่อเนื่อง

โดย 15 บริษัท ที่ประกาศเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มีทั้งเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.35% ต่อปี ทั้งนี้รายชื่อบริษัทที่ประกาศขายหุ้นกู้เดือนมิถุนายน ข้อมูลตาม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)  มีดังนี้

               

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี ชุดที่ 1 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-29 มิถุนายน 2566
 • ชุดที่ 2 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 5 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 6 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 7 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

โดยชุดที่ 1-7 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)

Advertisement

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ในการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ การโอนทรัพย์สิน/หลักทรัพย์จากธนาคารลูก และการเพิ่มทุน/ให้เงินกู้แก่ บริษัทลูกในกลุ่ม
 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ และลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
 3. การดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ยังไม่ระบุดอกเบี้ยต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

Advertisement

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 22566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ได้แก่ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ [ ] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[ ] อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566   องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MINT237A) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY)

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (AS) โดยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้นี้จะต้องดำรงมูลค่ำรวมไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขายได้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้(รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 และ 19-20 มิถุนายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย ซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท

บมจ. แสนสิริ (SIRI)

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ใช้ไปในการชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 (SIRI236A)
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  (ITD)

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ITD236B, ITD236A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566

บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 และ 6 – 7 มิถุนายน 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อนำไปใช้ในเป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือและเพื่อทดแทนเงินคงคลัง ของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายไปแล้วและเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทและบริษัทในเครือและเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือทำงการเงินแก่บริษัทร่วมค้า

บมจ.เงินเทอร์โบ  (TURBO)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.72 – 4.94% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.19 – 5.54% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการเงินให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 3. เพื่อชำระคืนเงินกู้

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท  (SVR)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 2. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี หลักประกัน คือ 1) จำนองที่ดินจ.ระยอง มูลค่า 2.60 ล้านบาท 2) จำนองห้องชุดโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11มูลค่า 191.84 ล้านบาท 3) หุ้นสามัญของบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าหลักประกันข้อ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปีหลักประกัน คือ ในวันที่ออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายไดเ้ขา้บัญชีหลักประกันเพื่อใช้ชำระหุ้นกู้ GRAND237A ตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ทั้งจำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจำนองที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จ.ระยองในมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ถอนเงินจากบัญชีหลักประกันเพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ GRAND237A

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ GRAND237A และ GRAND237B

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 7 เดือน 11 วัน ดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 และ 6-7 มิถุนายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

 1. เพื่อขยายการลงทุนของธุรกิจ ได้แก่  เพื่อใช้สำหรับขยำยการลงทุนใน IDC3 Phase 2 เพิ่มเติมบางส่วน
 2. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในการพัฒนา Digital Platform

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 11 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 3 เดือน 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

 1. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ของบริษัท ทรีนิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน เดือนมิถุนายน
 2.  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บมจ.สตอเรจ เอเชีย (ISTORE)

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

 1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ
 2. เพื่อชำระคืนงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และเพื่อใช้บริหารสภาพคล่องภายในบริษัทฯ

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 – ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี – ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 – ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี – ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี – ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1-2 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2566 หลักประกันคือ โฉนดที่ดิน จำนวน 6 แปลง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวม 19,615.60 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวม 694.11 ล้านบาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า

 • ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 9 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 – ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี – ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 – ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี – ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี – ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี

โดยชุดที่3-4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15  มิถุนายน 2566 หลักประกันคือ โฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 79,743.30 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวม 604.71 ล้านบาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า

องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA245A มูลค่า 50.00 ล้านบาท
 2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA248A มูลค่า 400.00 ล้านบาท
 3. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA244A มูลค่า 400.00 ล้านบาท

บมจ.ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค (BIOTEC)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16  มิถุนายน 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บมจ.ไรมอน แลนด์  (RML)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 7.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เท่ากับ 7.15% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 7.10% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เท่ากับ 7.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เท่ากับ 7.40% ต่อปี

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่1 และชุดที่ 2 คือ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

 • ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 2 เดือน 11 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 7.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เท่ากับ 7.15% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 7.10% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เท่ากับ 7.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เท่ากับ 7.40% ต่อปี

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่3 และชุดที่ 4 คือ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ RML236A
 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ RML241A ก่อนกาหนดบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย  (NPS)

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1.  เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ได้แก่ – หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กุมภาพันธ์2567 จำนวน 1,383.70 ล้านบาท – หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,250.00 ล้านบาท
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ การซื้อเชื้อเพลิง และวัตถุดิบต่างๆ เพื่อการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำ และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าทั่วไป และเจ้าหนี้อื่นเป็นหลัก

บมจ. เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 มิถุนายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

บมจ. อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป (ACPG)

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.25-6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด ซึ่งยังไม่ระบุจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 9 พ.ค. 2566 และผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่า ของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 1.5:1 เท่า

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้มีประกันซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สละสิทธิในการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวรเ์ลส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และหรือลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขายโดยบริษัทย่อย เพื่อนำมาบริหารจัดการ