เอสซีบี อบาคัส ขายหุ้นกู้ มิ.ย. จ่ายดอกเบี้ย 4.45% ระดมเงิน 1.3 พันล้าน

SCB Abacus - เงินทันเด้อ

เอสซีบี อบาคัส เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 1 รุ่น อายุ 1 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี ช่วงวันที่ 13-15 มิ.ย.นี้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระดมเงิน 1,300 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจสินเชื่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB ABACUS) ซึ่งประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)

โดยเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ได้ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รุ่น

               

อายุหุ้นกู้ 1 ปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,300 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอขายระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 ในวงแคบต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) กำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2567

โดยมีแผนเพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจให้สินเชื่อ 1,300 ล้านบาท

มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ 1. บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย​​ พลัส จำกัด 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ผู้แทนผู้ถูกหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายทะเบียนหุ้นกู้คือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)