ปรมาภรณ์ ลูกสาว “หมอเสริฐ” ทุ่มเกือบ 100 ล้าน ช้อนซื้อหุ้น BDMS

ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ทุ่มเงินเกือบ 100 ล้านบาท ช้อนซื้อหุ้น BDMS จำนวน 3.5 ล้านหุ้น 2 วันติดต่อกัน พบตั้งแต่หลังเลือกตั้ง ราคาหุ้นดิ่งกว่า 6.7%

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

โดยนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BDMS ได้เข้าซื้อหุ้นรวมจำนวน 3,528,100 หุ้น มูลค่าเงินลงทุนรวม 99,136,575 บาท โดยได้ทำธุรกรรมติดต่อกัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2566 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์

               

โดยวันที่ 24 พ.ค. เข้าซื้อจำนวน 1,399,100 หุ้น ที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 39,524,575 บาท และวันที่ 25 พ.ค. เข้าซื้อจำนวน 2,129,000 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 59,612,000 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือหลังวันที่ทำรายการ มีจำนวนรวม 823,879,810 หุ้น

สำหรับราคาหุ้น BDMS หลังผ่านการเลือกตั้งของไทยเมื่อ 14 พ.ค. ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแล้ว 6.7% (คำนวณจากราคาปิดวันที่ 12 พ.ค.-ราคาปิดวันที่ 26 พ.ค. 66)