ผู้ถือหุ้นกู้ STARK นัดรวมพล ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.12 มิ.ย.นี้

STARK

ผู้ถือหุ้นกู้ STARK เตรียมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 12 มิ.ย.นี้ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ที่ปัจจุบันมีการขอเลื่อนส่งงบการเงินปี 65 ทั้งหมด 3 รอบ โดยล่าสุด STARK ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจะมีการนำส่งข้อมูลทางการเงินในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามนักลงทุนคงยังมีความกังวลอย่างมากต่อทิศทางการดำเนินกิจการของ STARK นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ “ผิดนัดชำระหนี้” กับผู้ถือหุ้นกู้ STARK ซึ่งมีการขายออกไปทั้งสิ้น 5 รุ่น มูลค่ารวม 9,198.4 ล้านบาท และผลจากกรณีที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินปี 2565 ทำให้เมื่อ 31 พ.ค. 2566 ผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น (STARK239A และ STARK249A) มีการประชุมลงมติ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ พร้อมเรียกร้องให้ชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดยพลัน รวมวงเงิน 2,241 ล้านบาท หมายความว่าบริษัทต้องหาเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ 2 รุ่นดังกล่าวภายใน 30 วัน

               

โดยล่าสุดผู้ถือหุ้นกู้ STARK ได้มีการนัดรวมพลผู้ถือหุ้นกู้ เตรียมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.