ก.ล.ต. เปิด ศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ STARK สายด่วน 1207 ดูแลผู้ลงทุน

หุ้น STARK
ก.ล.ต. เปิด ศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ STARK สายด่วน 1207 ดูแลผู้ลงทุน
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ 5 รุ่นของ STRAK

1. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-114-8467 02-680-5800

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          โทร. 02-888-8888 กด 4 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด        โทร. 02-680-1219  1246 1362

นายทะเบียน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-299-1825

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ