หมอเสริฐ ขายหุ้น BDMS 2 วันรวด 11.9 ล้านหุ้น มูลค่า 343 ล้าน

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

หมอเสริฐ กรรมการ ”กรุงเทพดุสิตเวชการ” เทขายหุ้น BDMS 2 วันรวดช่วง 8-9 มิ.ย. รวมกว่า 11.9 ล้านหุ้น มูลค่า 343 ล้านบาท

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ “หมอเสริฐ” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น “กรรมการ” BDMS

โดยพบว่าระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 หมอเสริฐได้ดำเนินการขายหุ้น BDMS รวมทั้งหมด 3 ครั้ง จำนวน 11,995,900 หุ้น มูลค่ารวมกว่า 343,484,470 บาท ประกอบด้วย

1.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. จำนวน 3,966,300 หุ้น ที่ราคา 28.50 บาท มูลค่า 113,039,550 บาท
2.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. จำนวน 6,033,700 หุ้น ที่ราคา 28.60 บาท มูลค่า 172,563,820 บาท
3.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. จำนวน 1,995,900 หุ้น ที่ราคา 29 บาท มูลค่า 57,881,100 บาท

Advertisment

โดยได้ธุรกรรมทั้งหมดดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่หมอเสริฐถือหลังวันที่ทำรายการ มีจำนวน 2,010.46 ล้านหุ้น

สำหรับราคาหุ้น BDMS ช่วงวันที่ 8 มิ.ย. เปิดที่ราคา 28.50 บาท ขึ้นไประดับสูงสุดที่ราคา 28.75 บาท และลงไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ 28.25 บาท ยืนปิดตลาดที่ 28.50 บาท ส่วนวันที่ 9 มิ.ย. เปิดที่ราคา 28.50 บาท ขึ้นไประดับสูงสุดที่ราคา 29 บาท และลงไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ 28.25 บาท ยืนปิดตลาดที่ 28.75 บาท