ประกันสังคมเก็บหุ้น BCP เพิ่มสัดส่วนถือเกิน 15% ก่อนควบรวม ESSO

บางจาก

สำนักงานประกันสังคม ซื้อหุ้น BCP เพิ่มอีก ส่งผลให้สัดส่วนถือครองเพิ่มเป็น 15.005% ของสิทธิออกเสียง ขณะที่ดีลควบรวม ESSO คาดจบภายในครึ่งปีหลังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า สำนักงานประกันสังคมได้เข้าซื้อบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ทำให้สำนักงานประกันสังคมมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบัน BCP อยู่ระหว่างดำเนินการควบรวมกิจการกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO ซึ่งทางบริษัทคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งหลังของปี 2566 นี้


ก่อนหน้านี้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกระบวนการหลังการควบรวมกับเอสโซ่ว่า กระบวนการหลังการเปลี่ยนผ่านในส่วนของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ก็จะเปลี่ยนเป็นสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประมาณ 700 แห่ง จากเดิมที่บางจากมีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน 1,340 แห่ง รวมเข้ากับเอสโซ่ ก็จะเป็น 2,100 แห่ง โดยดีลนี้เราจะซื้อแต่ “สินทรัพย์” ไม่ได้ซื้อ “แบรนด์” ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าแบรนด์ จากนั้นมีเวลา 2 ปีในการเปลี่ยนแปลง (อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม)