NCAP เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด 5.85% ขาย 15-17 ส.ค.นี้ ระดมทุนลุยธุรกิจสินเชื่อ

ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา
ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา

บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล หรือ NCAP เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ระดมทุนเพื่อใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัท ปั้นพอร์ตธุรกิจ Growth Engine เปิดจองซื้อวันที่ 15-17 ส.ค.นี้

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP กล่าวว่า นับเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโต จากผู้นำธุรกิจสองล้อ สู่สิบล้อ ของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NCAP) ที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมากว่า 19 ปี พร้อมต่อยอดไปสู่ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ และ 12 ล้อ เป็นต้น เนื่องจากสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อได้สูง การแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก

นอกจากนี้ รถส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ มีความเสี่ยงใน NPL ต่ำ ประกอบกับการมีสาขาและช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค เป็นโอกาสเหยียบคันเร่งกินมาร์เก็ตแชร์ในตลาดนี้ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกมือสองอย่างมีคุณภาพ การันตีความเชื่อมั่นด้วยผลการดำเนินงานบริษัทที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85% ต่อปี

               

โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ BBB- โดยมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 นี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท วัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปขยายพอร์ตสินเชื่อภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน