หุ้นกู้ SCG 10,000 ล้าน ดอกเบี้ย 3.35% ก.ล.ต.ไฟเขียวแล้ว

เอสซีจี

ก.ล.ต.ไฟเขียว SCG ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3.35% จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

วันที่ 9 กันยายน 2566 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG (ชื่อหลักทรัพย์ SCC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุม้ติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 10,000 บาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พ.ย.2566 จำนวน 10,000 ล้านบาท

โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+(tha) จากบริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด