คาร์ดเอกซ์ แจงข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่ว เร่งเพิ่มมาตรการขั้นสูงสุดคุมเข้ม

คาร์ดเอกซ์

คาร์ดเอกซ์ยกระดับระบบและเพิ่มมาตรการขั้นสูงสุดคุมเข้ม หลังพบข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่ว เร่งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยันพร้อมเยียวยาลูกค้า

วันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด แจ้งว่า บริษัทได้ตรวจสอบพบการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตบนระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครสินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

โดยบริษัทได้เร่งตรวจสอบแล้ว ไม่พบผลกระทบข้อมูลด้านการเงินใด ๆ ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมิได้นิ่งนอนใจและได้ตรวจสอบอย่างละเอียด รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในวงกว้าง พร้อมทั้งยกระดับระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคุมเข้มมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าขั้นสูงสุดทันที จัดให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบในเชิงรุกโดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก และจัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมที่มีความผิดปกติเพื่อดูแลผลกระทบต่อลูกค้า

               

ทั้งนี้บริษัทขอเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม SCBX แต่อย่างใด

บริษัทขออภัยลูกค้าจากเหตุการณ์นี้และพร้อมให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โดยเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจติดต่อโดย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งอีเมล์หลอกลวงเพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริต บริษัทขอเรียนแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังและคอยติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของท่าน

หากพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อคาร์ดเอกซ์สายด่วนได้ที่ โทร. 02-999-1991 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่อีเมล: [email protected] รวมถึงขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรับมือจากกลุ่มมิจฉาชีพตามแนวปฏิบัติ ดังนี้