เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชนิดราคา 20 บาท

เหรียญกษาปณ์

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชนิดราคา 20 บาท ตั้งแต่ 20 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน

ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป

               

โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๗๒ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 ส่วนกลาง

– กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2565-7944

– หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2282- 4109

หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2618-6340

Advertisement

ส่วนภูมิภาค

– สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์

“www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)

โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร.0-2565-7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร.0-2059-4999