เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชนิดราคา 20 บาท เริ่มตั้งแต่ 23 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์มีหน้าที่ผลิตครูผู้สอน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

และเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

               

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๓๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕” เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย”

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2565-7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2282-4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2618-6340

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์

  • www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)
    โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร.0-2565-7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร.0-2059-4999