PromptBiz พร้อมแล้ว SMEs ไทย พร้อมหรือยัง

PromptBiz
คอลัมน์ : Smart SMEs
ผู้เขียน : finbiz by ttb

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ตัวเร่งส่วนหนึ่งมาจากช่วงเวลาของสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เราต้องรักษาระยะห่างซึ่งกันและกัน การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก หนึ่งในนั้นก็คือ การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

เมื่อภาคประชาชนมีความพร้อมในการใช้บริการดิจิทัลกันอย่างกว้างขวางแล้ว ก็ได้เวลาของภาคธุรกิจกันบ้าง เป็นที่มาของ promptbiz (พร้อมบิซ) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน และการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจนั่นเอง วันนี้ finbiz by ttb จึงอยากแนะนำให้รู้จักกับ promptbiz อีกบริการที่ช่วยให้การทำธุรกิจราบรื่นขึ้น

มาทำความรู้จักกับ promptbiz

promptbiz คือ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน และการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งสร้างมาเพื่อ แก้ปัญหาดังต่อไปนี้

               

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่สูง ซึ่งเกิดจาก ค่ากระดาษ ค่าขนส่ง ค่าคนเรียกเก็บ งานบริการต่าง ๆ รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดในการทำเอกสาร

2) ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ความผิดพลาดจากการบันทึกรายการตัดยอดบัญชีเอกสารการค้าและข้อมูลแบบ manual หรือปัญหาที่ผู้ซื้อต้องคอยติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย

3) การไม่มี digital footprint หรือข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบดิจิทัล เป็นข้อจำกัดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น การเข้าถึงสินเชื่อ เป็นต้น

promptbiz ยังทำให้เกิดการทำธุรกิจแบบดิจิทัลข้ามธนาคารได้อย่างครบวงจร มีกลไกการทำงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงิน ตั้งแต่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ไปสู่การวางบิล การชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดการใช้ข้อมูลไปยังธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

เมื่อผู้ประกอบการใช้ระบบ promptbiz ก็จะลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากรูปแบบเดิม แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้น จากการพัฒนากระบวนการทำงานที่เร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ ยังช่วยในเรื่องของการทำธุรกรรมข้ามธนาคาร และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้

ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดความสิ้นเปลืองสูญเปล่าต่าง ๆ และลดปริมาณกระดาษได้เป็นจำนวนมาก

ข้อดีต่อผู้ขาย : ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินได้สะดวกขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารตามที่ผู้ซื้อกำหนด

ข้อดีต่อผู้ซื้อ : รับข้อมูลใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการแจ้งเตือนการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติโดยไม่ต้องทวงถาม

นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ช่วยให้มีข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ มาประกอบการขอสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านประโยชน์ของผู้ให้บริการทางการเงิน ระบบ promptbiz ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพราะมีฐานข้อมูลการค้าและการชำระเงินของลูกค้าเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

ขณะเดียวกัน สามารถต่อยอดขยายการให้บริการ และสร้างนวัตกรรมทางการเงิน หรือการชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ บนระบบ promptbiz เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัลในอนาคตได้ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ

โดย promptbiz ในระยะแรก เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มี 2 บริการหลัก คือ 1) บริการด้านการค้าและการชำระเงิน (digital trade and payment) เป็นบริการส่งและรับเอกสารทางการค้า ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Invoice และ e-Receipt โดยสามารถนำข้อมูลทางการค้าดังกล่าวไปชำระเงินผ่าน bulk payment (บริการโอนเงิน รายย่อยระหว่างธนาคาร) ของธนาคารได้

2) บริการด้านสินเชื่อ (digital supply chain finance) สนับสนุนการให้สินเชื่อกับธุรกิจ SMEs โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้าและการชำระเงินบนระบบ promptbiz เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

โดยทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี มีความพร้อม สำหรับบริการ promptbiz แล้ว โดยออกแบบให้ตอบโจทย์และสามารถรองรับธุรกิจได้ทุกขนาด มีโซลูชั่นการใช้งานที่รองรับตามธุรกิจที่มีความต้องการและความพร้อมในเชิงระบบที่แตกต่างกัน ผ่านระบบดิจิทัลทางการเงิน “ทีทีบี บิสสิเนสวัน” (ttb business one) ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ของทีทีบี เพื่อขอคำแนะนำ และปรับระบบงานสำหรับการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลได้แล้วตั้งแต่วันนี้