ก.ล.ต.เคาะเลื่อนวันหยุด “โบรกเกอร์” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ก.ล.ต.
Facebook : สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำหนดวันหยุด “บล.-ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” เป็นกรณีพิเศษ เลื่อนวันหยุดชดเชยเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามมติ ครม. เป็นหยุดตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยราชการประจำปี 2566 และเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศนั้น

สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

               

สำหรับวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 ก.ล.ต. ยังคงกำหนดให้เป็นวันเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ประกาศไว้เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดของสถาบันการเงิน และเพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนต่อบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากจนเกินไป