แอน-จักรพงษ์ รับโดนฟอร์ซเซลล์หุ้น JKN 60 ล้านหุ้น หลังราคาร่วงฟลอร์

แอน จักรพงษ์ JKN

“แอน-จักรพงษ์” ยอมรับโดน “ฟอร์ซเซลล์” ขายหุ้น JKN ออกจำนวน 60 ล้านหุ้น หลังจากราคาหุ้นร่วงฟลอร์ 4 วันติดต่อกัน แต่ยืนหยัดยังถือหุ้นใหญ่ตามเดิมในสัดส่วน 32.20%

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ประจำวันที่ 17 พ.ย.2566 พบว่า เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ มีการขายหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ออกไปจำนวน 60,000,000 หุ้น ที่ราคา 0.38 บาท/หุ้น และ 0.27 บาท/หุ้น

ด้านแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN และผู้ถือหุ้นใหญ่ ยอมรับว่า เนื่องจากราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว 4 วันติดต่อกัน ทำให้จำเป็นต้องขายหุ้นในบัญชี มาร์จิ้น หรือบังคับขาย (ฟอร์ซเซลล์)

               

ทำให้ปัจจุบัน ตนเองถือหุ้น JKN  คิดเป็นสัดส่วน 32.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และขอยืนยันว่า ยังยืนหยัดนั่งแท่นบริหาร JKN และยังถือครองหุ้น JKN กว่า 32.20% ตามเดิม