ธ.ก.ส.ชูเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ จ่ายทันที 2% ถึง 15 ม.ค.67

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝาก Step Up”

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี ระยะเวลา 9 เดือน รับฝากตั้งแต่ 19 พ.ย.2566 ถึง 15 ม.ค.2567

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี ระยะเวลา 9 เดือน (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)

ทั้งนี้ รับเงินฝากบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2566 ถึง 15 ม.ค.2567 (หรือปิดเมื่อเต็มวงเงินรับฝาก)

โดยเงินฝากดังกล่าวมีเงื่อนไข ดังนี้


1.เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เป็นบัญชีเจ้าของเดียวเท่านั้น
2.ฝากเงินครั้งแรก และ ครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
3.จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน
4.เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอน
5.ถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอน
6.การฝากเงิน/ถอนเงิน ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
7.เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด