จุลพันธ์ ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. ควักกว่า 5 หมื่นล้าน จ่ายชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

บอร์ด ธ.ก.ส.ประชุมวันนี้

ไฟเขียวควักเงินกว่า 5 หมื่นล้าน จ่ายชาวนาไร่ละ 1,000 บาท กลุ่มเป้าหมายกว่า 4 ล้านครัวเรือน เล็งโอนงวดแรก 27 พ.ย.นี้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เป็นประธาน จะประชุมเพื่ออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณ 56,321.07 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2566 โดยจะทยอยโอนรวมจำนวน 5 รอบ (เป็นรายภูมิภาค) จนกว่าจะครบวงเงินที่ ครม.เห็นชอบ

สำหรับโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท


ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ 56,321.07 ล้านบาท จำแนกเป็น 1) งบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกร โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. 54,336.14 ล้านบาท และ 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการของ ธ.ก.ส. 1,984.93 ล้านบาท (ชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส.ในอัตรา 3.61%)