MGI เคาะราคาไอพีโอ 4.95 บาท/หุ้น จองซื้อ 4-7 ธ.ค.

MGI

“มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล“ เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 4.95 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4, 6 และ 7 ธ.ค. พร้อมลุยเทรดตลาด mai ภายในธันวาคมนี้   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกับนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายธวัทชัย แพร่แสงเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น

โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคา 4.95 บาท/หุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 4, 6 และ 7 ธันวาคม 2566 คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับ MGI ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์จากการจัดประกวดนางงาม “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์” และ ”มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” การบริหารจัดการศิลปิน และการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ แบรนด์ “Miss Grand” “NangNgam” และ MGI เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้คือ 1.ลงทุนซื้ออาคารและดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารสำนักงานใหม่ จำนวน 180 ล้านบาท ภายในปี 2566 โดยบริษัทมีแผนการขยาย ธุรกิจการขายสินค้าและบริการ โดยบริษัทต้องขยายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ทีมการทำงาน

2.ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง จำนวน 50 ล้านบาท ภายในปี 2566-2567 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตรายการทางออนไลน์เพิ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง

3.ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) จำนวน 20 ล้านบาท ภายในปี 2566-2567 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) ทั้งในส่วนการสนับสนุนการทำงาน (Backbone Technology) และในส่วนการให้บริการด่านหน้าธุรกิจ (Frontline Technology) เพื่อการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

และ 4.เม็ดเงินส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

โดยหลังไอพีโอโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่คือ 1.นายณวัฒน์ ฮิสรไกรศีล ถือหุ้นรวม 90 ล้านหุ้น สัดส่วน 42.86% 2.นายรัชพล จันทรทิม ถือหุ้นรวม 59.99 ล้านหุ้น สัดส่วน 28.57% และนางนพวรรณ จุลเจือ ถือหุ้นรวม 200 หุ้น สัดส่วน 0.01% ทั้ง 3 รายถือหุ้นรวม 150 ล้านหุ้น สัดส่วน 71.43% และ 4.ประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น สัดส่วน 28.57% รวมทั้งสิ้น 210 ล้านหุ้น สัดส่วน 100%

สำหรับโครงสร้างรายได้ของ MGI สำหรับปี 2562-2564 พบว่ามีจำนวน 132.4 ล้านบาท 338.8 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 222 ล้านบาท ลดลง 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับกำไรสุทธิของ MGI สำหรับปี 2562-2564 พบว่ามีจำนวน 10.79 ล้านบาท 44.81 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 36.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยธุรกิจพาณิชย์ ทำรายได้หลัก ตามมาด้วยธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ และธุรกิจสื่อและบันเทิง และสุดท้ายเป็นธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการบริจาคในช่องทาง Facebook

ปิดสิ้น 30 ก.ย.2565 มีสินทรัพย์รวม 196.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 76.21 ล้านบาท มีหนี้สินต่อทุน (DE) อยู่ที่ 0.82 เท่า มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 59.30%

สำหรับธุรกิจของ MGI สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Miss Grand MGI และ NangNgam รวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

โดยสินค้าอุปโภคของบริษัท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในขณะที่สินค้าบริโภคของบริษัทได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม

  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า NangNgam จะเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย ได้แก่ เซรั่มทาหน้า เซรั่มทาคอ เป็นต้น
  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Miss Grand จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ทั้งในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม ได้แก่ น้ำหอม กาแฟ คอลลาเจน เป็นต้น
  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า MGI จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประเภทสินค้าแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant)

ธุรกิจจัดประกวดนางงามทั้งระดับในประเทศและระดับต่างประเทศ โดยบริษัทดำเนินการจัดประกวดนางงามในประเทศเพื่อค้นหาผู้หญิงไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand หรือ MGT) ซึ่งบริษัทจะส่งนางงามที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติที่จะหานางงามในระดับนานาชาติ

คือการประกวดนางงาม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Grand International หรือ MGI) รวมถึงดำเนินการส่งนางงามที่ได้อันดับรองลงมาไปประกวดนางงามระดับนานาชาติ อาทิ Miss Intercontinental, Miss Tourism International หรือเวทีอื่นต่อไป

นอกจากนี้นางงามที่ได้รับคัดเลือกจะมีหน้าที่ในการทำงานประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในลำดับต่อไป

ทั้งนี้การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) และการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Grand International) ยังคงเป็นการประกวดเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจอื่นของบริษัท

ธุรกิจสื่อและบันเทิง (Media and X-Periences)

ธุรกิจสื่อ (Media) เป็นธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปเวลาออกอากาศ (Airtime) รายการที่มีชื่อเสียงตามสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการทูเดย์โชว์ ครัวคุณต๋อย เพชรรามา เป็นต้น โดยบริษัทจะดำเนินการพิจารณาซื้อช่วงเวลาการโฆษณาจากรายการที่มีชื่อเสียงตามสื่อโทรทัศน์

จากการพิจารณาชื่อเสียงและกระแสตอบรับของรายการจากผู้ชมและดำเนินการจำหน่ายช่วงเวลาออกอากาศให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจจะโฆษณาสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญจากการที่ผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลมีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน

ธุรกิจบันเทิง (X-Periences) เป็นธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับนางงามและศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น การจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน, MGT x ระเบียบวาทศิลป์, Meet & Greet เป็นต้น โดยเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดต่อยอดจากธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant) ที่เป็นการจัดงานแสดงความสามารถทั้งในส่วนของผู้ประกวดนางงาม และศิลปินภายนอก เช่น วงดนตรีระเบียบวาทศิลป์

โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดงานให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าชมการแสดงความสามารถของศิลปินที่ชื่นชอบ ทั้งการแสดงในลักษณะโชว์แสดงความสามารถ ร้องเพลง และบริษัทยังช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารทางการตลาดระหว่างกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในตัวศิลปินและศิลปินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง

รวมทั้งควบคุมคุณภาพในด้านการสร้างบรรยากาศของงาน ทั้งรูปแบบแสง สี เสียง การแสดง การให้ผู้บริโภคได้พบกับประสบการณ์ที่ดีจากศิลปิน ซึ่งจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับศิลปิน ด้วยการจัดหาสถานที่ จัดเตรียมสาธารณูปโภค รวมทั้งดำเนินการสื่อสารทางการตลาด โดยบริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมและการให้บริการอื่น ๆ ภายในงาน

ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (Artist)

ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินเป็นธุรกิจสืบเนื่องจากการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัทจะทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ผู้ได้รับอันดับรองลงมาในการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และผู้ชนะมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่บริษัทจัดหางานมาให้ ได้แก่ งานรีวิวสินค้า งานพิธีกร งานโชว์ตัว งานเดินแบบ งานแสดงภาพยนตร์ เป็นต้น


โดยนอกจากบริษัทจะทำสัญญากับศิลปินที่มาจากการประกวดแล้ว บริษัทยังมีการเปิดรับศิลปินที่ไม่ได้มาจากการประกวด แต่มีความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นศิลปินของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินเป็นธุรกิจต่อยอดจากการประกวด MGT และการประกวด MGI โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศิลปิน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดหาศิลปินมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น นางสาวอิงฟ้า วราหะ, นางสาวชาล็อต ออสติน, Miss Isabella Menin