เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ ธ.ก.ส. แก้หนี้นอกระบบ ล็อกไม่ให้ที่ดินหลุดจำนอง

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลุยโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” เปิดช่องทางให้เกษตรกร ลูกค้า และคนในครอบครัวที่มีหนี้นอกระบบวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีนำไปจำนอง/ขายฝากไว้กับนายทุนนอกระบบ วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท เพียงลงทะเบียนผ่าน www.baac.or.th และ Line BAAC Family เพื่อนัดหมายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวัง และสร้างความมั่นคงให้คนไทย โดยภาครัฐจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย และปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

ซึ่ง ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่านโครงการ “หนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” พร้อมเสริมองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างมั่นคง และสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และ Line Official Account : BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ

รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน
 • โดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • เป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้
 • กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม
 • หลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.975)

ระยะเวลาการชำระ

 • ชำระคืนไม่เกิน 10 ปี พิเศษไม่เกิน 12 ปี

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) สนับสนุน “สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกันหนี้ และพัฒนาอาชีพ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
 • หากผู้กู้ชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยจะลดเหลือร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ต่อปี ตามลำดับ

ระยะเวลาการชำระ

 • ระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี

ในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ ธ.ก.ส.มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ควบคู่กับการ เสริมสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อให้หลุดพ้นกับดักหนี้นอกระบบ จนสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร ลูกค้า และบุคคลในครัวเรือนให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส.ไปแล้วกว่า 712,413 ราย เป็นเงินกว่า 60,274.34 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และ CallCenter 0-2555-0555