เปิดเงื่อนไข “สกัดที่ดินหลุดมือ” ธ.ก.ส. ช่วยเกษตรกรให้กู้สูงสุดรายละ 2.5 ล้าน

เกษตรกร เงิน

รัฐบาลดึง ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อช่วยเกษตรกรสกัดที่ดินไม่ให้หลุดมือ กรณีนำไปจำนอง/ขายฝากไว้กับนายทุนนอกระบบ วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ชำระได้ไม่เกิน 20 ปี ชี้หากชำระดีลดดอกเบี้ยให้ปีละ 1% ต่อเนื่องจนเหลือ 2%

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้ “การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีการดึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมาร่วมแก้ปัญหาด้วยนั้น ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น จะมีสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่นำที่ดินทำกินไปจำนองหรือขายฝากแล้วเสี่ยงที่ดินหลุดมือ

โดยหากเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยและปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ธ.ก.ส.จะมีสินเชื่อนี้ให้กู้เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกัน วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี และหากชำระดีต่อเนื่อง จะได้ลดดอกเบี้ยให้ปีละ 1% ต่อเนื่อง จนเหลือ 2%

ทั้งนี้ สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

– วงเงินให้กู้สูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย

เงื่อนไขการเข้าร่วม

– หนี้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

– เป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างรายได้ทางการเกษตรและหรือรายได้จากทางอื่นเพียงพอต่อการชำระหนี้

– กรณีลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กำหนดให้มีทายาทหรือ บุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม

อัตราดอกเบี้ย

– ร้อยละ 5% ต่อปี

– หากชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยจะลดเหลือ ร้อยละ 4% ร้อยละ 3% และร้อยละ 2% ต่อปี ตามลำดับ

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี

ช่องทางการเข้าร่วม


– ลงทะเบียนผ่าน www.baac.or.th และ Line BAAC Family เพื่อนัดหมายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้