เช็กเงื่อนไข แก้หนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. ลงทะเบียนต้องเตรียมอะไรบ้าง

เช็กเงื่อนไข แก้หนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส.

เปิดเงื่อนไขโครงการ “ระบบหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบรายละเอียดการขอกู้ คุณสมบัติ ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐพยายามจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ “หนี้นอกระบบ บอก ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือ” ซึ่งผู้สนใจ
สามารถเช็กเงื่อนไขได้ดังนี้

ชื่อโครงการ

  • ระบบหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อชําระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกร หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดาของเกษตรกร หรือบิดามารดาของคู่สมรสซึ่งอยู่ในความอุปการะของเกษตรกร

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • หนี้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
  • เป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างรายได้ทางการเกษตรและหรือรายได้จากทางอื่นเพียงพอต่อการชำระหนี้
  • กรณีลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กำหนดให้มีทายาท หรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม

ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือตนเอง
  • ภาระหนี้นอกระบบทั้งหมด
  • หลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้

ช่องทางการเข้าร่วม

นอกจากนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังมีโครงการมารองรับ ในเรื่องของการที่นำที่ดินไปขายฝาก หรือติดจำนองกับทางหนี้นอกระบบ และได้มีการแก้ไขแล้ว ธ.ก.ส.ก็มีวงเงินสำหรับเกษตรกรต่อรายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ในเรื่องของการแก้ไขที่ทำกิน ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนในเรื่องของการดูแลหลังจากที่มีการไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้ว