ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบเริ่มแล้ว ลงทะเบียนช่องทางไหน

กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เวลา 10.35 น.

เปิดวิธีลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย เริ่มแล้ววันนี้ (1 ธ.ค. 2566) ทำได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

ปัญหาหนี้นอกระบบ หนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต่อยอดจากนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

และล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเปิดระบบรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ โดยวันนี้ (1 ธันวาคม 2566) เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียน

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมช่องทางการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ของกระทรวงมหาดไทย ว่าทำได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง

ลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน
 2. ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
 3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 4. กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 5. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนระบบแก้ไขปัญหาแก้หนี้นอกระบบ

 1. กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน
 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 3. ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน
 4. กดปุ่มยินยอม

ลงทะเบียนที่อำเภอ-สำนักงานเขต

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ถึงวันไหน ?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของวันที่เปิดให้ลงทะเบียน

เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกัน นายทุนเงินกู้นอกระบบ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกัน เกี่ยวกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

 • โดยได้สั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ
 • กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง แล้วรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
 • หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ หรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม

แถลงใหญ่ สางหนี้นอกระบบ-ในระบบ

สำหรับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะแถลงด้วยตนเองในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยระบุว่าจะเป็นการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ


นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่งนายเศรษฐาจะมีการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยจะแถลงครบทั้งแพ็กเกจในการแก้ไขหนี้ในระบบซึ่งถือเป็นหนี้ใหญ่