เปิดโพย Easy e-Reciept ซื้อสินค้าเท่าไหร่ ได้เงินภาษีคืนสูงสุด

e-Refund

นับถอยหลังมาตรการ “Easy e-Reciept” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ระหว่าง 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2567 เช็กรายละเอียดได้เลย ต้องซื้อสินค้า/บริการเท่าไหร่บ้าง จึงจะได้เงินคืนภาษีสูงสุด

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนแล้ว ก็จะเริ่มมาตรการ “Easy e-Reciept” หรือ “e-Refund” ที่ให้นำค่าใช้จ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งมาตรการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2567

ทั้งนี้ หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า ถ้าใช้สิทธิเต็ม 50,000 บาท จะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ ซึ่งจากการคำนวณแล้ว จะพบว่าหากผู้เสียภาษีใช้สิทธิลดหย่อนเต็มที่ 50,000 บาท ถ้าเป็นผู้ที่เสียภาษีอยู่อัตราสูงสุดที่ 35% ก็จะได้เงินคืนภาษีสูงถึง 17,500 บาทเลยทีเดียว แต่หากใช้สิทธิลดหย่อนแค่ 10,000 บาท ก็จะได้คืนภาษี 3,500 บาท

ขณะที่ผู้ที่เสียภาษีในอัตราต่ำสุดที่ 5% จะได้เงินคืนภาษีสูงสุด 2,500 บาท หากใช้สิทธิลดหย่อนเต็มเพดานที่ 50,000 บาท และจะได้เงินคืน 500 บาท หากในใช้สิทธิลดหย่อนเพียง 10,000 บาท

เปิดโพย "Easy e-Reciept" ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่น ต้องซื้อสินค้า/บริการเท่าไหร่ ถึงได้เงินคืนมากสุด ?

นอกจากนี้ การใช้สิทธิตามมาตรการดังกล่าว จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

โดยสินค้าที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้มีดังนี้

  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่าซื้อยาสูบ
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถใช้สิทธิได้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

  • ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร