ไทยออยล์-กรุงไทย ร่วมทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ไทยออยล์-กรุงไทย

ไทยออยล์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกับเป้าหมายการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ขององค์กร

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด TOP for The Great Future ที่มุ่งเน้นการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายใหม่ และเติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2060 ด้วยกลยุทธ์ “3Cs” ที่ประกอบด้วย Cut Down Existing Emission (C-1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต Compensate Residual Emission (C-2) ชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือด้วยการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่า

เพื่อดักจับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศตามหลักการ Nature-Based Solution รวมทั้งการชดเชยด้วย Carbon Credit และ Control Future Emission (C-3) ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ ธุรกรรมอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย ESG และการลดคาร์บอนดังกล่าว นอกจากจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของไทยออยล์ต่ำลงแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายของไทยออยล์ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยเฉพาะการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

ล่าสุดธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับบริษัทไทยออยล์ ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้าน ESG และการลดการปล่อยคาร์บอน โดยธนาคารจะลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัท หากสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน


อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ 2 องค์กรชั้นนำในประเทศ ที่มุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อยอดบริการทางการเงินของธนาคารกรุงไทย เชื่อมโยงกับการลดการปล่อยคาร์บอนและเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรและประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”