ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 22 วัน เจ้าหนี้-ลูกหนี้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 233 ราย

แก้หนี้

ปลัด มท. เผยผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ 22 วัน เจ้าหนี้-ลูกหนี้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 233 ราย มูลหนี้ลดร่วม 97 ล้าน ลงทะเบียนแล้ว 106,863 ราย มูลหนี้ 6,576 ล้าน เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 22 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 6,697.642 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 106,863 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 93,208 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 13,655 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 77,525 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,734 ราย เจ้าหนี้ 5,749 ราย มูลหนี้ 566.522 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,565 ราย เจ้าหนี้ 3,792 ราย มูลหนี้ 285.024 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,226 ราย เจ้าหนี้ 3,028 ราย มูลหนี้ 262.280 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,104 ราย เจ้าหนี้ 2,638 ราย มูลหนี้ 314.057 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,817 ราย เจ้าหนี้ 2,299 ราย มูลหนี้ 212.012 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 151 ราย เจ้าหนี้ 117 ราย มูลหนี้ 6.621 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 222 ราย เจ้าหนี้ 138 ราย มูลหนี้ 15.658 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 285 ราย เจ้าหนี้ 201 ราย มูลหนี้ 9.219 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 354 ราย เจ้าหนี้ 229 ราย มูลหนี้ 12.559 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 386 ราย เจ้าหนี้ 256 ราย มูลหนี้ 14.943 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,445 ราย ไกลเกลี่ยสำเร็จ 233 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 144.119 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 46.561 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 97.557 ล้านบาท ซึ่งมีจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 179 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 15.218 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 7.65 แสนบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 14.453 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทยกล่าวว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหากัดกร่อนสังคมไทยมานาน และเป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมอีกหลาย ๆ ประการ ซึ่งทางรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ทำให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวัง และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยมีฝ่ายปกครองที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด ท่านนายอำเภอที่เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของอำเภอ มีความใกล้ชิดกับประชาชน และฝ่ายตำรวจที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย ช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนเป็นอิสระ หลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จในหลายจังหวัด โดยมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคี อันได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียง ช่วยกันสื่อสารในทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อเชื้อเชิญให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุด รวมทั้งดำเนินการเจรจาประนอมหนี้ ไกล่เกลี่ยกัน หาทางออกอย่างสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้หมดไปอย่างถาวร พี่น้องประชาชนจะได้พ้นจากความทุกข์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งญาติ ลูกหลาน ก็จะได้ปลดจากพันธนาการหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์กล่าว