เงินอุดหนุนค่าตัดอ้อยสดงวดแรก ธ.ก.ส.โอนวันนี้ (26 ธ.ค. 66) 1.1 แสนราย

เงินอุดหนุนค่าตัดอ้อยสดงวดแรก ธ.ก.ส. เริ่มโอนวันนี้ (26 ธ.ค.) เข้าบัญชี ชาวไร่กว่า 1.1 แสนราย

ธ.ก.ส.จ่ายเงินหนุนชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566 ตามนโยบายรัฐบาล เริ่มโอนครั้งที่ 1 ให้เกษตรกรกว่า 110,000 ราย วงเงินกว่า 7,100 ล้านบาท วันนี้ (26 ธ.ค. 66)

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้โอนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยไปแล้วกว่า 220,000 ราย เป็นเงินกว่า 14,000 ล้านบาท

สำหรับในปีนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตราไร่ละไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เป้าหมายเกษตรกร 200,000 ราย กรอบวงเงิน 7,990.6 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ธันวาคม 2566-เมษายน 2567 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจูงใจให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการเผา ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5


โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินให้เกษตรกรตามข้อมูลชาวไร่อ้อยที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดส่งให้ จำนวน 113,597 คน เป็นจำนวนเงิน 7,158,166,722.48 บาท มีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 59,651,389.354 ตัน