ธ.ก.ส.จ่ายไร่ละ 1,000 รอบที่ 2 ถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 6.8 แสนราย

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.เผยโอนไร่ละ 1,000 บาท ให้เกษตรกรรอบที่ 2 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มอีกกว่า 6.8 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 6,100 ล้านบาท เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 18 ธันวาคมนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ตามนโยบายรัฐบาล

ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในรอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 6,105 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อีกจำนวน 688,013 ครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นี้

สำหรับการโอนเงินในรอบที่ 1 ซึ่งได้โอนไปแล้ว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 3,817,901 ครัวเรือน เป็นเงิน 44,433 ล้านบาท จากเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินจำนวน 54,336 ล้านบาท ดังนั้น ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนประมาณ 170,000 ครัวเรือนที่ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงิน

เช่น อยู่ระหว่างการรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติม และบางกรณีพบว่า ชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชี หรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหว บัญชีถูกปิดหรือถูกอายัด รวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิเมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับเงินตามสิทธิ ขอให้เกษตรกรโปรดตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิผ่าน https://chongkho.inbaac.com และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line : BAAC Family


ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกันยายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555