เงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท ยังไม่เข้าบัญชี ทำอย่างไร

ชาวนา

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท พบยังมีปัญหาเงินยังไม่เข้าบัญชี มาจากสาเหตุอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร

หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินโอนช่วยเหลือชาวนา ทั้งสิ้น 5 งวด ใน 77 จังหวัด จำนวนยอดโอนทั้งสิ้น 3,817,901 ครัวเรือน จำนวนเงิน 44,433 ล้านบาท และเป็นการโอนเงินสำเร็จ 3,817,640 ครัวเรือน จำนวนเงิน 44,430 ล้านบาท

แต่ยังพบว่า เงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท ยังมีชาวนาบางรายยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยมีรายชื่อที่โอนเงินไม่สำเร็จ 261 ครัวเรือน จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท

สาเหตุเงินไม่เข้าบัญชี

สาเหตุที่เกษตรกร ไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • เกษตรกรกดเงินไม่ตรงกับช่วงการจ่าย เช่น เกษตรกรไปกดเงินในวันที่ 1 ธ.ค. 66 แต่แผนการจ่ายเงินจ่ายในวันที่ 2 ธ.ค. 66 เกษตรกรจึงไม่สามารถกดเงินได้
  • บัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว บัญชีถูกอายัดและบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน
  • ชื่อที่ขึ้นทะเบียน ไม่ตรงกับชื่อบัญชีรับโอนเงิน
  • สถานะผู้ได้รับสิทธิ์พบว่าเสียชีวิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์

วิธีการตรวจสอบ

เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิผ่าน https://chongkho.inbaac.com และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line : BAAC Family

ขณะที่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไป โดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ก.ย. 67

และกรณีที่เกษตรกรมีหนี้ค้างชำระและประสงค์ที่จะนำเงินมาชำระหนี้ เพื่อลดภาระหนี้ของตนเองและรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากธนาคารสามารถทำได้โดยสมัครใจ ซึ่ง ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายบังคับแต่อย่างใด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2566

เกษตรกรที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login