เตรียมช็อปรับเปิดเทอม พาณิชย์ขนสินค้า 8,000 รายการ ลดสูงสุด 80%

กระทรวงพาณิชย์ Back to school เปิดเทอม ลดราคาสินค้า

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร กว่า 30 ราย ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back to School 2024” กว่า 8,300 รายการ และลดสูงสุดถึง 80%

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ผู้ปกครองจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลาน เพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมในช่วงกลางพฤษภาคมนี้

กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดโครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคา “Back to School 2024” โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการขนส่ง และแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 30 ราย ลดราคาสินค้า 3 กลุ่ม 12 หมวด อาทิ เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และตำราเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีไปรษณีย์ไทยมาร่วมลดค่าขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยด้วยกว่า 8,300 รายการ และลดสูงสุดถึง 80% เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Advertisment

ทั้งนี้ รวม 36 วัน คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองได้ประมาณ 300 ล้านบาทจากโครงการนี้ โดยมีกลุ่มเยาวชนเป้าหมายที่เตรียมซื้อสินค้าอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดเทอมราว 10 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสร้างสมดุลระหว่าง ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการผลิต ผู้จำหน่าย ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ให้ความช่วยเหลือ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สินค้าที่ลดราคาสูงสุดคือ ชุดกีฬาและเครื่องเขียน ลดราคาถึง 80% เครื่องเขียนนักเรียน ลดราคา 69% รองเท้าถุงเท้านักเรียน ลดราคา 65% กระเป๋านักเรียน ลดราคา 43% หนังสือเรียนตำราเรียน ลดราคา 40% และเสื้อนักเรียนคอบัว ลดราคา 20% เป็นต้น

Advertisment