ชี้เป้ารับสิทธิฟรี “ประกันอุบัติเหตุ-ประกันอัคคีภัยบ้าน” ปีใหม่ 2567

อุบัติเหตุ การขับรถ

ชี้เป้ารับสิทธิแจกฟรี “ประกันภัยอุบัติเหตุ-ประกันอัคคีภัยบ้าน” ปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อร่วมส่งคนไทยเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้มีความสุขและสบายใจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ทั้งจำหน่ายและมอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครอง 30 วัน

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ มีภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง ประกอบด้วย

 1. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
 2. บริษัท เอ เอ็น ชี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)
 5. บริษัท เจ อีลิท จำกัด
 6. ธนาคารออมสิน
 7. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 8. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 9. บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
 10. บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด
 11. บริษัท ที่ที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 12. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 14. 16.Black Canyon
 15. บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 16. Cafe’ Amazon
 17. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 18. Shopee
 19. TIPZONE by ทิพยประกันภัย
 20. TQM Insurance Broker

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย มีภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วย

 1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท โลตัส เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 3. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 4. Black Canyon
 5. TQM Insurance Broker

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท จำนวน 200,000 กรมธรรม์ คุ้มครอง 30 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง หรือบ้านถูกโจรกรรม หรือเกิดไฟไหม้

มีระยะการรับสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ.2567

สำหรับประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้สุขใจ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิคือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีบริบูรณ์ มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน

และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน เป็นประกันภัยบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง อาทิ ไฟไหม้ ภัยจากธรรมชาติ โจรกรรม คุ้มครองการ ลักทรัพย์ เป็นต้น มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วันเช่นกัน

ทั้งนี้รายละเอียดการคุ้มครองตามกรมธรรม์ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือ Click Link ประกันภัยอุบัติเหตุ https://bit.ly/48qeT5i ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย https://bit.ly/3NCAn76 และศูนย์บริการทั่วประเทศของ TQM

เมืองไทย จับมือพันธมิตร แจกลูกค้าเพียบ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมส่งมอบความห่วงใย ให้กับลูกค้าเอไอเอสทั้งมือถือและเน็ตบ้าน เพียงลูกค้าใช้ AIS Points 10 คะแนน แลกรับสิทธิ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)”

ผ่านทางแอปพลิเคชัน myAIS หรือ กด *550*3374# หรือ myAIS App หรือ AIS Points website เพื่อรับโค้ดรับสิทธิ์ และนำโค้ดรับสิทธิ์ ไปกรอกที่ https://mtlpa.azurewebsites.net/ais รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แอปพลิเคชัน myAIS และ www.ais.co.th/privilege ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

เริ่มต้นคุ้มครองในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนแลกรับสิทธิ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง -30 วัน เวลา 24.00 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของ เอไอเอส เท่านั้น สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสและเอไอเอส ไฟเบอร์ จดทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ มีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 20,000 สิทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ทั้งนี้ยังเปิดให้รับสิทธิฟรีผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit เพียงคลิก https://webmtl.co/470c4Xn จำนวน 30,000 สิทธิ์

และยังร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งมอบความห่วงใยให้กับประชาชนรับสิทธิ์ความคุ้มครองฟรี “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เมื่อมาใช้บริการฝาก-ถอนเงินสดบริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ตั้งแต่วันที่  24  ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์)

และสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถรับความคุ้มครองได้ง่าย ๆ เพียงแจ้งความประสงค์ต่อพนักงานเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 14,500 สาขาทั่วประเทศ

หรือใช้แต้ม ALL Member ในการแลกสิทธิ์แทนเงินสด หรือทำรายการบนเว็บไซต์ www.counterservice.co.th, Counter Service Application รวมถึง 7APP เบี้ยประกันภัย 10 บาท พร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ชำระเงิน รับสลิปยืนยันการทำรายการ ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน โดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์)  

และร่วมมือกับ ช้อปปี้ เพียงเข้าไปซื้อความคุ้มครองที่ร้าน “Muang Thai Life Official” บน  Shopee Mall หรือ คลิกที่ www.shopee.co.th/muangthailife รับจำนวน 1,000 สิทธิ

AIA จับมือ ALive แจกฟรี

เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนให้คนไทยได้มีหลักประกันความคุ้มครองอย่างทั่วถึงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อบรับปีใหม่ 2567 จึงร่วมกับ เอ ไลฟ์ (ALive Powered by AIA) มอบประกันอุบัติเหตุฟรีให้คุณได้อุ่นใจ ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว ไปที่ไหน หรือทำอะไร https://www.aia.co.th/th/campaigns/freepa2024/customers?bannerID=LINE_PA&cmpid=thdm-freepany24-05

ธนชาตประกันภัย แจกฟรี

ธนชาตประกันภัย แจกลูกค้าประกันภัย เพื่อช่วยให้การเดินทางอุ่นใจทุกทริปตลอดเทศกาลปีใหม่ รับสิทธิได้ตามลิงก์นี้ https://liff.line.me/1582622985-4ZxdLvgx/survey/form/01HHK66QY5CY7GYHQ24J4ACSZT

วิริยะประกันภัย แจกฟรี 1 หมื่นสิทธิ

วิริยะประกันภัย มอบความคุ้มครองให้ประชาชนเที่ยวปีใหม่แบบใจฟู โดยแจกฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ https://www.viriyah.co.th/lp/registration_freepa-peemaiaunjai2023/

SCB แจก 5 หมื่นสิทธิ

สำหรับบริษัท ไทยพาณิย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) ร่วมสนับสนุนคนไทยเที่ยวปีใหม่ที่ไหนก็อุ่นใจ ไม่ต้องห่วงบ้าน กลัวไฟไหม้ หรือโจรขึ้นบ้าน เดินทางปลอดภัย ไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง เปิดให้ลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจะครบ 50,000 สิทธิ์ https://www.scbprotect.co.th/promotions/freepahny24

รายละเอียดความคุ้มครองตามที่ คปภ.แถลงข่าว สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 

1.เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท

2.เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท

3.เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท

4.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย รักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท

และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)

1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกัน 30,000 บาท

2.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน 50-80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกัน 15,000 บาท

3.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึก หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่า 50% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกัน 10,000 บาท

4.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท

5.ภัยจากลมพายุ/ภัยจากน้ำท่วม/ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ/ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาท

6.การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จำนวนเงินเอาประกันไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย


7.การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงประตู หน้าต่าง จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท