เปิดวิธีเช็กร้านค้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt ต้องทำอย่างไร

Easy E-Receipt

เปิดขั้นตอนเช็กร้านค้าเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ไขข้อสงสัยซื้อของแล้วต้องเก็บใบเสร็จไหม อยากเป็นผู้ให้บริการ e-Tax Invoice ต้องทำอย่างไร

วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการ Easy E-Receipt ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เมื่อซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยกรมสรรพากรกำหนดให้สิทธิเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

ยอดผู้ประกอบการร่วมโครงการ Easy E-Receipt

โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2566 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว 5,060 ราย ร้านที่ให้บริการ 127,000 ร้านค้า

กรมสรรพากรยังแนะนำวิธีการเช็กว่า ร้านค้าหรือบริการใดบ้างที่เข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt รายละเอียดมีดังนี้

วิธีตรวจสอบร้านค้า เข้าร่วม Easy E-Receipt

  • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ออก e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่เว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice โดยสามารถค้นหา ประเภทกิจการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และชื่อสถานประกอบการหรือชื่อผู้ประกอบการ
  • ในกรณีร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice by Time Stamp สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://interapp3.rd.go.th/signed_inter/publish/register.php โดยสามารถค้นหา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
  • หรือสังเกตที่สัญลักษณ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งจะมีคำว่า Easy E-Receipt ตัวอักษรสีแดง-น้ำเงิน และสัญลักษณ์สีฟ้าที่มีข้อความว่า E-TAX INVOICE & RECEIPT

เมื่อซื้อสินค้าผ่าน e-Tax Invoice ต้องขอใบเสร็จไหม

ผู้ที่ไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ โดยในช่วงของการลดหย่อนภาษีในช่วงการยื่นภาษีเดือน ม.ค. 2568 สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ใบเสร็จใดเพื่อลดหย่อนภาษี ทำให้ประชาชนไม่ต้องเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ทั้งนี้สามารถให้ e-Mail กับร้านค้าเพื่อเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานได้

ผู้ประกอบการลงทะเบียน e-Tax Invoice ช่องทางไหน

ผู้ประกอบการสามารถสมัครเป็นผู้ให้บริการ e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือที่ https://etax.rd.go.th โดยกดไปที่เมนู “ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก” หลังจากนั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ บ.อ.01 และยืนยันตัวตนด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากรพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th และกดไปที่ เมนูสนับสนุน > คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน

ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัคร e-Tax Invoice by Time Stamp ควรเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/27659.html โดยกดไปที่เมนู “ยื่นคำขออนุมัติ” เพื่อกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและพิมพ์เอกสาร ก.อ. 01

สำหรับผู้ประกอบการ OTOP กรมสรรพากรได้ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้และชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมระบบการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์