เปิดตัวเลขผู้โดยสาร BTS ปี 2566 พุ่ง 190 ล้านเที่ยว

บลจ.บัวหลวง เผยจำนวนผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า BTS เดือน ธ.ค. 2566 มี 17.2 ล้านเที่ยว โดยรวมทั้งหมดของปี 2566 มีสูงถึง 191 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 35.65% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วันที่ 13 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท รายงานจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุชและสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน) ในช่วงปีตั้งแต่ต้นปี 2566 รวมจำนวนผู้โดยสาร กว่า 191 ล้านเที่ยว ดังนี้

1. เดือน ม.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 15.7 ล้านเที่ยว -3.1% จากเดือนก่อน +109.2% จากปีก่อน
2. เดือน ก.พ. 66 จำนวนผู้โดยสาร 14.9 ล้านเที่ยว -4.9% จากเดือนก่อน +90.1% จากปีก่อน
3. เดือน มี.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 16 ล้านเที่ยว +7.1% จากเดือนก่อน +86.9% จากปีก่อน
4. เดือน เม.ย. 66 จำนวนผู้โดยสาร 13.9 ล้านเที่ยว -13.1% จากเดือนก่อน +73.8% จากปีก่อน
5. เดือน พ.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 15 ล้านเที่ยว +7.7% จากเดือนก่อน +43.4% จากปีก่อน
6. เดือน มิ.ย.66 จำนวนผู้โดยสาร 15.9 ล้านเที่ยว +6.1% จากเดือนก่อน +30.3% จากปีก่อน
7. เดือน ก.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 16.3 ล้านเที่ยว +2.6% จากเดือนก่อน +2.6% จากปีก่อน
8. เดือน ส.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 17.0 ล้านเที่ยว +3.9% จากเดือนก่อน +3.9% จากปีก่อน
9. เดือน ก.ย. 66 จำนวนผู้โดยสาร 16.4 ล้านเที่ยว -3.2% จากเดือนก่อน -3.2% จากปีก่อน
10. เดือน ต.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 16.0 ล้านเที่ยว -2.5% จากเดือนก่อน -2.5% จากปีก่อน
11. เดือน พ.ย. 66 จำนวนผู้โดยสาร 16.7 ล้านเที่ยว +4.4% จากเดือนก่อน +4.4% จากปีก่อน
12. เดือน ธ.ค. 66 จำนวนผู้โดยสาร 17.2 ล้านเที่ยว +3.1% จากเดือนก่อน +3.1% จากปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่ เดือน ม.ค-ธ.ค. 2566 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 191 ล้านเที่ยว โดยเพิ่มขึ้น 50.2 ล้านเที่ยว หรือ 35.65% เมื่อเทียบกับปีก่อน