CREDIT นักลงทุนรายย่อยแห่จองหุ้น IPO โชว์ตัวเลข NIM สูงสุด

นายวิญญู ไชยวรรณ

ธนาคารไทยเครดิต ปลื้ม ผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นไอพีโอคึกคัก เนื่องจากความเชื่อมั่นธุรกิจ โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี NIM สูงสุดในอุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ” หรือ “ธนาคารไทยเครดิต”) เปิดเผยถึง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ซึ่งเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศ โดยมีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก

ทางธนาคาร ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นในการเติบโตของธนาคารไทยเครดิตธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ”

และถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin : NIM) สูงสุดในอุตสาหกรรม ณ งวด 9 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 8.2% มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่สินเชื่อในระบบ และโอกาสการเติบโตในอนาคต จากมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ของไมโครเอสเอ็มอีและผู้เข้าไม่ถึงการกู้ยืมในระบบ

ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิตขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหุ้น IPO ธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุนในรอบกว่า 10 ปี โดยธนาคาร และผู้ถือหุ้นเดิม จะร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวได้อย่างช้าภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.thaicreditbank.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจองซื้อในวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะชำระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย


*การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใลงทุน และโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ