คลัง เล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม หลังดิจิทัลวอลเลตไม่ทัน พ.ค.67

จุลพันธ์ เงินดิจิทัล 10000 บาท

“จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมช.คลัง รับดิจิทัลวอลเลตอาจล่าช้าจากเดือน พ.ค. 2567 นี้ ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาใหม่ เล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเลต แต่ยอมรับว่าโครงการจะต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมในเดือน พ.ค. 67 และยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาใหม่ที่ชัดเจน ว่าจะเริ่มโครงการดังกล่าวได้ในช่วงใด

นายจุลพันธ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลต แบบไม่เป็นทางการ โดยยังไม่ได้มีการปรับเงื่อนไข ไม่ว่าข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะออกมาในรูปแบบไหนก็ตาม รัฐบาลก็จะดำเนินการโครงการต่อ

“รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องตอบและเตรียมการว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ข้อห่วงใยมีคำตอบในตัวของมัน ตอนนี้กรอบเวลายังตอบไม่ได้ แต่คงเลื่อนไม่นาน โดยยังไม่มีการกำหนดเวลาใหม่ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลไกใด เรามีเครื่องมือเสมอ” นายจุลพันธ์กล่าว


นายจุลพันธ์กล่าวยอมรับว่า หากโครงการดิจิทัลวอลเลตมาล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ อาจจะกระทบต่อกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทำโครงการนี้โครงการเดียว แต่ยังมีนโยบายอื่น ๆ แต่ในช่วงที่โครงการดิจิทัลวอลเลตยังไม่ออกมานั้น กระทรวงการคลังได้เตรียมความพร้อมในการพิจารณามาตรการอื่น ๆ โดยยืนยันว่าหากจะดำเนินการจะยังเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน และการบริโภคอย่างแน่นอน แต่ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในขณะนี้