บลจ.ทิสโก้เปิดขาย TGQUALITY กองทุนหุ้นคุณภาพสูง ถึง 6 ก.พ.นี้

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุน TGQUALITY เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีปัจจัยด้านคุณภาพในระดับสูง ชี้เหมาะเป็นกองทุนหลักของพอร์ตลงทุน เปิด IPO ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ.นี้

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr.Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยกลับทิศเป็นขาลง หุ้นที่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่ปรับตัวลงมากตามตลาดโดยรวม คือ หุ้นคุณภาพสูง (Quality Equity) เพราะหุ้นประเภทนี้มักจะมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี 2567 นักวิเคราะห์หลายค่ายประเมินว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้  (TGQUALITY)  ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGQUALITY-A) และชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TGQUALITY-SSF) ลงทุนใน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นผ่าน 3 ปัจจัย คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ และกำไรมีเสถียรภาพ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าหุ้น 10 อันดับที่กองทุนหลักเข้าลงทุนล้วนแต่เป็นหุ้นชั้นนำที่รู้จัก เช่น Microsoft, Apple Inc., NVIDIA, Visa, Meta และ Alphabet เป็นต้น


“กองทุน TGQUALITY เหมาะสำหรับเป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน เพราะหากใช้ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นตัวแทนของกองทุนเทียบกับดัชนี MSCI World ซึ่งนักลงทุนมักจะลงทุนในดัชนีนี้เป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541-เดือนธันวาคม 2566 โดย บลจ.ทิสโก้ พบว่าในช่วง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality มีอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ดีกว่าดัชนี MSCI World และมีความผันผวนในระดับใกล้เคียงกัน” นายสาห์รัชกล่าว