เปิดสถิติระบบโมบายแบงกิ้งล่มปี’66 รวม 25 ชั่วโมง 18 ครั้ง “ยูโอบี” แชมป์ไตรมาสสุดท้าย

โทรศัพท์
ภาพจาก https://www.pexels.com/

ธปท.เปิดสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องไตรมาสที่ 4/66 พบโมบายแบงกิ้งล่ม 4 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง แชมป์ “ยูโอบี” ขัดข้อง 1 ครั้ง รวม 3 ชั่วโมง ควบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง 2 ครั้ง 5 ชั่วโมง ส่วนทั้งปี’66 ขัดข้อง 18 ครั้ง รวม 25 ชั่วโมง พบทั้งปี “กรุงเทพฯ” ขัดข้องเยอะสุด 4 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญในไตรมาสที่ 4/2566 พบว่า ช่องทางโมบายแบงกิ้ง ขัดข้องรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง โดยได้แก่ ธนาคารยูโอบี 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ครั้ง 2 ชั่วโมง และธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) ขัดข้อง 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมง

และช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ขัดข้องรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 5 ชั่วโมง ได้แก่ ธนาคารยูโอบี 2 ครั้ง รวม 5 ชั่วโมง ขณะที่ช่องทาง ATM/CDM ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำนวน 1 ครั้ง รวม 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากดูภาพรวมระบบขัดข้องทั้งปี 2566 พบว่า ช่องทางโมบายแบงกิ้ง ขัดข้องจำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง ช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง รวม 2 ครั้ง 5 ชั่วโมง ช่องทาง ATM/CDM รวม 4 ครั้ง รวม 11 ชั่วโมง และช่องทางสาขา จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวม 4 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2/2566 ช่องทางโมบายแบงกิ้งระบบมีการขัดข้องมากที่สุดถึง 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 2 ครั้ง 5 ชั่วโมง ธนาคารกสิกรไทยและกรุงศรีอยุธยา ขัดข้อง 1 ครั้ง รวม 2 ชั่วโมงเท่ากัน และธนาคารกรุงไทยและทีทีบี 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมง