ธปท. ติดโผตุนทองคำมากสุด เช็กสถิติ 5 ปี แบงก์ชาติไหนซื้อเยอะ

ทองคำ

ส่องสถิติ 10 อันดับแบงก์ชาติทั่วโลกตุนทองคำเป็นเงินทุนสำรองมากสุด ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง เผยประเทศไทยติด Top 10 ด้วย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สภาทองคำโลก (World Gold Council) รายงานว่า ภาพรวมความต้องการทองคำในระดับโลก ซึ่งไม่รวมการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (Over-the-Counter หรือ OTC) ตลอดทั้งปี 2566 อยู่ที่จำนวน 4,448 ตัน ในปี 2566 ปรับลดลงเพียง 5% จากปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่มีการเติบโตแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาปัจจัยความต้องการจากตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และแหล่งที่มาอื่น ๆ เข้าด้วยกัน พบว่าความต้องการโดยรวมของปี 2566 ได้เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดที่จำนวน 4,899 ตัน

ทั้งนี้ การซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปี 2565 ทำให้จำนวนความต้องการอยู่ที่ระดับ 1,037 ตันในปีที่ผ่านมา ผลักดันให้ยอดรวมตลอดทั้งปีสูงสุดเป็นอันดับสองจากที่มีการบันทึกมาทั้งหมด และลดลงเพียง 45 ตันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ขณะที่ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการทองคำผู้บริโภค (Consumer Gold Demand) สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จาก 38.4 ตันในปี 2565 เป็น 42.1 ตันในปี 2566 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีมากกว่าการปรับตัวลดลงของความต้องการทองคำแบบเครื่องประดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความต้องการทองคำของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลก ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) จะพบว่าจีนมีความต้องการสูงสุดที่ 383 ตัน รองลงมา ตุรกี 287 ตัน สาธารณรัฐโปแลนด์ 230 ตัน รัสเซีย 220 ตัน อินเดีย 203 ตัน สิงคโปร์ 103 ตัน ส่วนไทยอยู่อันดับ 7 ของโลก 90 ตัน

ธปท. ติดโผตุนทองคำมากสุด