ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละพัน เข้าบัญชีเกษตรกรกว่า 1.3 หมื่นครัวเรือน วันนี้ (1 มี.ค.)

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละพัน รอบที่ 7 เข้าบัญชีอีกกว่า 1.3 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 76 ล้านบาท วันนี้ (1 มี.ค.) หลังก่อนหน้านี้โอนแล้ว 6 รอบ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 4.65 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 53,138 หมื่นล้านบาท

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 7 จำนวน 1.3 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 76 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

โดย ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว 6 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566 รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567 รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2567 และรอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 ซึ่งการโอนเงินดังกล่าว สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 4.65 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 53,138 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line : BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com