ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละพัน เกษตรกรได้รับแล้วกี่ครัวเรือน รอบต่อไปโอนเมื่อไหร่ เช็กเลย

ชาวนา

ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละพันเข้าบัญชีแล้วกว่า 4.64 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 53,062 ล้านบาท ล่าสุดจ่ายรอบที่ 6 (19 ก.พ. 2567) กว่า 1.9 หมื่นราย เป็นเงิน 121 ล้านบาท เผยจ่ายรอบต่อไปโอนเงินเมื่อไหร่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

โดยการโอนเงินไร่ละพัน จำนวน 6 รอบ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วถึง 4.64 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 53,062 ล้านบาท โดยมีจำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566

  • จำนวน 3.8 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 44,428 ล้านบาท

รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566

  • จำนวน 6.8 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 6,105 ล้านบาท

รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566

  • จำนวน 1.35 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 1,195 ล้านบาท

รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567

  • จำนวน 1.15 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 868 ล้านบาท

รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2567

  • จำนวน 5 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 345 ล้านบาท

รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567

  • จำนวน 1.9 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 121 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจ่ายงวดถัดไป จากการสอบถามทาง ธ.ก.ส. กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกรมการข้าว ที่จะมีการส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินไร่ละพัน แล้วจะดำเนินการโอนเงินในรอบถัดไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line : BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง
https://chongkho.inbaac.com