เปิดผลงาน 11 แบงก์ไตรมาสแรกปี’67 โกยกำไรสุทธิ 6.39 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%

เปิดผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567 ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง โกยกำไรสุทธิรวม 6.39 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.35% จากไตรมาส 4/2566 ที่อยู่ 5.05 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.70% เทียบ YOY ด้านตัวเลขตั้งสำรองหนี้ฯ รวม 5.94 หมื่นล้านบาท ลดลง -13.84% QOQ ส่วน YOY เพิ่มขึ้น 13.19% ส่วนหนี้เสียรวมอยู่ 5.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.50% QOQ

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง ได้รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ธนาคารทิสโก้ (TISCO) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFG) และธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) พบว่า มีกำไรสุทธิรวมกันในไตรมาส 1/2567 ที่ 63,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QOQ) และเพิ่มขึ้น 4.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) ที่อยู่ 50,597 ล้านบาท

Bank

โดยหากดูธนาคารที่มีกำไรสูงสุด ณ ไตรมาสที่ 1/2567 คือ ธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 13,486 ล้านบาท รองลงมา ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ที่ 11,281 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย อยู่ที่ 11,079 ล้านบาท

Advertisment

อย่างไรก็ดี ในแง่อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2566 พบว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีอัตราการเติบโตสูงถึง 124.78% ตามมาด้วย ธนาคารกรุงไทย มีอัตราการเติบโตสูงถึง 81.30% และธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 43.65% ส่วนธนาคารใหญ่ อย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ เติบโต 18.74% ไทยพาณิชย์ 2.60% และทีทีบี 9.62%

สำหรับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ หรือ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) รวมอยู่ที่ 59,466 ล้านบาท ลดลง -13.84% เมื่อเทียบ QOQ ที่อยู่ 69,019 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) เพิ่มขึ้น 13.19% โดยไตรมาสที่ 1/2566 มีตัวเลขตั้งสำรองหนี้ฯ รวมอยู่ที่ 52,538 ล้านบาท

โดยธนาคารที่มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ ธนาคารทิสโก้ เพิ่มขึ้น 49.10% หรือ 279.04 ล้านบาท เมื่อเทียบไตรมาสที่ 4/2566 อยู่ที่ 187.15 ล้านบาท รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 16.87% จาก 7,343 ล้านบาท เป็น 8,582 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 9.34% จาก 9,330 ล้านบาท เป็น 10,201 ล้านบาท

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ ณ ไตรมาสที่ 1/2567 มียอดรวมอยู่ที่ 530,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.50% จากไตรมาสที่ 4/2566 ที่อยู่ 517,435 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 2.62% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) ที่อยู่ 510,400 ล้านบาท

Advertisment

ทั้งนี้ ธนาคารที่มีการเติบโตของมูลค่าเอ็นพีแอลสูงสุดเมื่อเทียบ QOQ ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน เพิ่มขึ้น 18.92% จาก 12,630 ล้านบาท เพิ่มเป็น 15,019 ล้านบาท รองลงมา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อยู่ที่ 12.53% จาก 6,298.80 ล้านบาท เพิ่มเป็น 7,088 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพ 9.30% จาก 85,955 ล้านบาท เพิ่มเป็น 93,949 ล้านบาท