กยศ.เชิญลูกหนี้ 6 หมื่นราย ถูกดำเนินคดีปี’57-ค้างจ่าย เร่งปรับโครงสร้างหนี้

กยศ.เรียกลูกหนี้ประมาณ 6 หมื่นราย ที่ถูกดำเนินคดีปี 2557 ยังมีภาระหนี้ค้างจ่าย ให้เร่งเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี ก่อนจะถูกบังคับคดีไว้ไม่ให้ขาดอายุความ

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ตามที่กองทุนได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้กู้ยืมที่กองทุนดำเนินคดีในช่วงปี 2557 จำนวนประมาณ 60,000 ราย ที่ทำการคำนวณภาระหนี้เบื้องต้นแล้ว ยังมีภาระหนี้ค้างอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าลูกหนี้กลุ่มนี้ยังมีภาระหนี้ค้าง

ทั้งนี้ กองทุนจึงขอเชิญผู้กู้ยืมกลุ่มนี้ติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้อีก 15 ปี และผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีนี้กองทุนอาจจำเป็นต้องบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขาดอายุความ แต่จะงดการขายทอดตลาดไว้ ขอให้ผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องกังวลใจ

สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด

“สำหรับผู้กู้ยืมสามารถเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ที่งาน ‘มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี และวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะมีการจัดในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป และผู้กู้ยืมสามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนทุกวัน โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th” ผู้จัดการกองทุน กยศ.กล่าวในที่สุด

Advertisment