สุจินต์ หวั่งหลี นำทัพผู้บริหาร “นวกิจประกันภัย” ประชุมผู้ถือหุ้น 2567

สุจินต์ หวั่งหลี นำทัพผู้บริหาร “นวกิจประกันภัย” ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แถลงเบี้ยปี 2566 แตะระดับ 3,824 ล้าน โต 4.29% มีกำไรสุทธิ 120 ล้าน 

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,824 ล้านบาท เติบโต 4.29% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) และมีกำไรสุทธิ 120  ล้านบาท บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพิ่มการขยายความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มเบี้ยประกันภัยให้เติบโตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีมากว่า 90 ปี

Advertisment