สภาพัฒน์ เปิดภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี’67 จับตาว่างงาน-หนี้ครัวเรือน-มุมมองการยื่นภาษี

สภาพัฒน์
สภาพัฒน์

สภาพัฒน์เปิดรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่ง และภาพรวมปี 2567 จับตาสถานการณ์ว่างงาน หนี้ครัวเรือน ปัญหาด้านสุขภาพคนไทย และรายงานพิเศษ มุมมองการยื่นและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะมีการรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2567 โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แถลงรายละเอียด

ทั้งนี้ ต้องติดตามรายละเอียดของเนื้อหาการแถลงครั้งนี้ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญของครัวเรือนไทย ทั้งสถานการณ์แรงงาน การจ้างงาน การว่างงาน ปัญหาหนี้ครัวเรือน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประเด็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน สศช.ยังเตรียมรายงานจะมีรายงานพิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “มุมมองการยื่นและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทย”