ตั้ง “โศรยา ลิมปิทีป” นั่งเก้าอี้ผู้จัดการ ไอแอม

โศรยา ลิมปิทีป
โศรยา ลิมปิทีป

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติว่าจ้างและแต่งตั้ง นางโศรยา ลิมปิทีป ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน : ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2562 – 2563 – รักษาการผู้จัดการ
– ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2560 – 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 1 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2544 – 2556
– หัวหน้ากลุ่มงานประสานกรมบัญชีกลาง บริษัท เพลินจิตแอดไวเซอร์ จำกัด
– หัวหน้ากลุ่มงานคำนวณและแบ่งผลกำไร/ขาดทุน และกลุ่มงานบัญชี/การเงิน
– หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการสินทรัพย์
– ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ