ศุลกากร ตรวจพบกระทำผิดในปีงบ’63 พุ่ง 2.4 หมื่นคดี มูลค่ากว่า 3 พันล้าน

กรมศุลกากรตรวจพบกระทำผิดในปีงบ’63 พุ่ง 2.4 หมื่นคดี มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยคณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมดำเนินการแถลงข่าวเป็นประจำทุกเดือนและสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการแถลงข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้แก่ ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จำนวน 1,460 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 243 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ทั้งสิ้น 24,508 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,258 ล้านบาท

ผลงานที่น่าสนใจใน ได้แก่ 1) การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทเอ็กซ์ตาซี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจำนวนคดี 223 คดี มูลค่ากว่า 1,340 ล้านบาท 2) การจับกุมน้ำมันดีเซล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ได้แก่ น้ำมันดีเซล จำนวน 315 คดี ปริมาณ 5.66 แสนลิตร มูลค่ากว่า 12.2 ล้านบาท น้ำมันเบนซิน จำนวน 367 คดี ปริมาณ 1.57 แสนลิตร มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท

3) การจับกุมสินค้าเกษตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจำนวนคดี ทั้งสิ้น 627 คดี มูลค่ากว่า 44.8 ล้านบาท 4) การจับกุมบุหรี่ การจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจำนวนคดี ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 849 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 248.5 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 656 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 15.1 ล้านบาท และ 5) ผลการจับกุมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 กรมศุลกากรตรวจพบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แสดง (สำแดง) เป็นสิ่งปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอม ผ่านทางสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อส่งสินค้าตัวอย่างให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ พบว่าเป็นสินค้าที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สินค้าเข้าข่ายเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และสินค้าที่เข้าข่ายเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นการนำของต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ