“เนชั่น” แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการซื้อขาย “ยูซิตี้-CHIT LOM LIMITED”

“เนชั่น” แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังมีการซื้อขายเปลี่ยนมือของ “ยูซิตี้-CHIT LOM LIMITED”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2563 บริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “NMG” ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ได้รับทราบข่าวจากการเผยแพร่แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 ของบริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน) และ CHIT LOM LIMITED ที่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 406,390,000 หุ้น คิดเป็น 9.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อำนาจการควบคุม และหรือนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ