ศุลกากร ลุยพัฒนาระบบ NSW ชี้เชื่อมโยงเต็มรูปแบบ ไตรมาส 2 ปี’64

กรมศุลกากร จับมือ CAT เดินหน้าพัฒนาระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ยกระดับการบริการ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมบูรณ์ภายในไตรมาส 2 ปี’64

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามสัญญาให้สิทธิบริการระบบ National Single Window (NSW Operator) เพื่อให้บริการและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) หรือระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยคาดว่าภายใน 6 เดือน หรือช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ระบบ NSW จะสามารถดำเนินการเต็มศักยภาพจากการที่ CAT เข้ามาดูแลเพื่อช่วยพัฒนาระบบ“ระบบดังกล่าว สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างประเทศ ปีละกว่า 100 ล้านธุรกรรม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละ 10 ล้านธุรกรรม โดยปีที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมถึง 120 ล้านธุรกรรม โดยหลังจากนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมใหม่ ในรูปแบบ B2G (Business to Government) และการเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และยังลดค่าใช้จ่ายของกรมศุลกากรเพราะไม่ต้องใช้กระดาษ ลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกได้”

ทั้งนี้การโอนระบบบริการ NSW ให้ CAT นั้น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2561 เนื่องจาก CAT มีความชำนาญในการดำเนินการในการพัฒนาระบบไอที จึงเชื่อมั่นได้ว่า ระบบ NSW Operator จะประสบความสำเร็จ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้ ทั้งหมดกว่า 100,000 ราย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window (ASW)

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงานนำเข้า ส่งออก และการอนุมัติต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thainsw.net หรือแอพพลิเคชัน NSW e-Tracking on Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 37 หน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW เรียบร้อยแล้ว


ด้านพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ระบบ NSW นี้มีความสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้น CAT ในฐานะผู้ให้บริการระบบ NSW จึงมีความตั้งใจและพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่มาให้บริการ NSW อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศสามารถพัฒนาการให้บริการให้เกิดประโยชน์ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นและส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมในที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ