ไทยพาณิชย์ ให้ลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กับแอปฯ “SCB EASY” ได้ตั้งแต่ 4 ม.ค.นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กับแอปฯ “SCB EASY” ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ย้ำต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อป้องกันการทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศว่า ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการการเงินและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระดับสูงสุด ควบคู่กับความสะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ

โดยธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (Device) ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วยตนเองอีกครั้ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนใช้งานไว้กับธนาคารเท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น