ธนารักษ์ ชี้ AOT ขยายสัญญาเช่าที่ถึง 30 ปีได้ แต่ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรณีที่ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ขอขยายเวลาสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุสำหรับท่าอากาศยานให้ครบ 30 ปี เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนนั้น เรื่องนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังกำลังหาข้อสรุปทางด้านกฎหมายอยู่ และปัจจุบันตามสัญญาของ AOT ดำเนินการเช่าแล้ว 14 ปี ซึ่งตามระเบียบทำได้หากอยากจะต่อสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุให้ถึง 30 ปี ซึ่งอาจจะเป็นการต่อสิทธิเป็นการล่วงหน้าโดยจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมและค่าเช่าในอนาคตด้วย

“การเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุจะเป็นค่าเท่าแบบทวีคูณ เนื่องจากเมื่อครบ 3 ปี จะมีอัตราก้าวหน้า 9% โดยคิดจากราคาประเมิน ส่วนการคิดค่าเช่า AOT กรมพิจารณาลดค่าเช่าไปแล้วตั้งแต่ปี 2563 โดยดูจากงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่บริษัทยื่นเข้ามาและมีกำไรน้อยลง ส่วนปีนี้ก็ลดค่าเช่าที่ให้ AOT แล้วเช่นกัน”