เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน-ใช้เงิน “เราชนะ” สำหรับ ประชาชน-ร้านค้า

เราชนะ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่กระทรวงการคลัง ทางธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้ง 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนและได้รับเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ 2.ผู้ที่ยืนยันตัวจนเปิด g-wallet ในแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น ไม่ต้องลงทะเบียน และผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูล ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกลุ่มที่ 2.และ 3. จะต้องถูกคัดกรองตามเกณฑ์ก่อนว่ามีสิทธิในโครงการเราชนะหรือไม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะนั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งขั้นตอนจะคล้ายกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐที่ผ่านๆมา อาทิ มาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือ โครงการคนละครึ่ง

1. เข้าสู้เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ลงทะเบียน สำหรับประชาชน
2. อ่านเงื่อนไข ข้อกำหนดของโครงการเราชนะ และกดยินยอม
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์
4. รอรับรหัสยืนยัน โอทีพี และ กรอกรหัสเพื่อยืนยัน
เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะระบุว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะต้องเข้ามาตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว สำหรับ กลุ่มที่ 2 และ3 และได้รับเงินผ่าน g-wallet ในแอพฯ เป๋าตัง โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้
1. เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง และกด g-wallet
2. กดเข้าที่ป้ายระบุว่า เราชนะ
3. ยินยอม ข้อตกลงและเงื่อนไข
4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และยืนยัน
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง

สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยร้านธงฟ้าและร้านในโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

วิธีการใช้จ่ายของในร้านธงฟ้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDM) โดยใช้สิทธิผ่านโครงการเราชนะ เริ่มใช้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้ง รับเงินผ่าน แอพพลเคชัน ถุงเงิน ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่เงินในโครงการเราชนะผ่าน g-walletในแอพฯ เป๋าตังเหมือนกับการรับเงินในโครงการคนละครึ่ง

ขั้นตอนการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของร้านธงฟ้า ร้านในโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ดังนี้
1. เข้าสู่แอพฯ เป๋าตัง เลือก ปุ่มเราชนะ
2. เลือก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. แสกนบัตร ผ่านกล้องโทรศัพท์มืถือ ในแอพฯ
4. กรอกจำนวนเงิน
5. ยืนยันการชำระเงิน
6. ใส่รหัสพิน 6 หลักของผู้ถือบัตรหรืสแกนใบของผู้ถือบัตร
7. ทำรายการสำเร็จ